9 Eylül 1986
Erozyon Kontrolü

Erozyon Kontrolü

Geomembran

Geomembran veyahut Jeomembran; genelde toprak altına uygulanarak su yalıtımını sağlayan örtülerdir. Toprak altı uygulamaları dışında ; havuz, gölet, çatı uygulamalarında son tabaka olarak ta kullanılmaktadır. Geomembran'ın üretildiği hammaddeler sentetiktir. Uygulandığı alanlarda geçirimsizliği sağlar. Çekme mukavemeti yüksek, geçirgenliği düşük, çatlama ve delinmelere dayanıklı, kimyasal maddelere karşı yüksek dirence sahip bir üründür. Uzun ömürlüdür, yüksek direnç sahiptir ve uzar, hızlı uygulanabilir ve ekonomiktir, UV dayanımlıdır, esnektir, onarımı kolaydır, istenilen ebatlarda üretilme olanağına sahiptir. Geomembran; tüm altyapı (kanal,kanalet,tünel,altgeçit vs.) ve üstyapı inşaatlarında (depolama alanları, arıtma ve sulama havuzları, zehirli atık alanları vs.) Ayrıca tüm havuz, tanklarda ve boru sistemlerinde kullanılmaktadır.

 • Geomembran
 • Geomembran
 • Geomembran

Geosentetik Kil Örtü

Örgülü ve örgüsüz geotekstillerin arasına bentonit malzemesi yerleştirilip, toplu olarak iğnelenmesi usülü ile üretilir. Genellikle üst bölüm örgüsüz geotekstilden alt bölüm ise örgülü geotekstilden yapılır. Gerektiğinde iki bölümde de örgüsüz geotekstil kullanılabilir. Bu yöntemle üretilen malzeme geokompozit olarak da isimlendirilir. Geçirimsizliği sağlamak amaçlı kullanılmaktadır. Orta bölümde bulunan bentonit nem aldığında yüksek oranda genleşme niteliğine sahiptir ve genleşme esnasında uygulanacak baskı kuvveti ile arzu edilen geçirimsizlik değerine ulaşır. Geosentetik kil örtü; bina izolasyonlarında, suni göletlerde, su tutma havuzlarında, HES projelerinde kanal izolasyonlarını sağlamak için, katı atık depolama sahalarında kullanılmaktadır.

 • Kil Örtü
 • Kil Örtü
 • Kil Örtü
 • Kil Örtü

Geomat Örtüleme

Eğimli yüzeylerde bitkilendirilme öncesinde, rüzgar ve suyun neden olabileceği yüzey erozyonunu önlemek maksadı ile kullanılan, polipropilenden üretilen erozyon kontrol ürünüdür. GeoMat, rastgele açık bir yapı oluşturmak amacıyla polipropilenden imal edilen, üç katlı bütünleşik ve rijit giridlerin oluşturduğu, çok katmanlı bir erozyon kontrol malzemesidir. Dış iki katman düz iken, ortadaki grid katmanı ondüledir. Şevlerde uygun şekilde sıkıştırılmış, düzgün olan (kaba ve çıkıntılı olmayan) zeminlere U şeklindeki tespit elemanları ile sabitlenir. Oluşturulan ankraj hendekleri ile malzemelerin zemine sabitlenmesi sağlanır. Daha çok erozyonun önlenmesi ve yeşillendirme altyapısı için kullanılır. Yeşillendirmeyi de sağladığı için çevrede estetik açıdan güzel bir görüntü sağlar.

 • Jeomat
 • Jeomat
 • Jeomat
 • Jeomat

Hydroseeding

Hydroseeding, Sulu Tohumlama ya da Püskürtme Çim gibi çeşitli isimler altında anılan tohum(çim, arpa vb.), gübre, hızlı başlangıç ürünleri, malç, yapıştırıcı gibi çeşitli malzemeler ile suyun birlikte hydromulcher / hydroseeder (sulu tohumlama makinesi) tankının içerisinde karıştırılması ile oluşan malzemenin hortum ya da makinenin üzerindeki kule ile toprak yüzeyine püskürtülmesi şeklinde yapılmaktadır.

Hydroseeding, peyzaj, erozyon kontrolü, düzenli depolama alanları, golf / spor sahaları ve çeşitli saha çalışmalarında kullanılan hızlı, uygun maliyetli, yüksek kaliteli çim ve çayır alanlar oluşturmak amacı ile geliştirilmiş bir yöntemdir. Kullanılan malzemeler ve karışım oranları arazinin topoğrafik yapısına, ekolojisine, toprak yapısına, iklimine ve kullanım amacına göre belirlenmektedir. Hydroseeding karışımı hydroseeding makinası ile sisteminin içeriğindeki karışımın her türlü tohum için koruyucu örtü karışımını kendi arasında ve toprakla tutunmasını sağlayan ve toprağı tohum için yaşanabilir hale getirecek tohum için her türlü yarayışlı formda gübreler, besin elementleri, enzimler, hormonlar, su tutucular, ph düzenleyiciler, yumuşaklaştırıcılar, deniz yosunu, hümik asit, bio karışımlar (yararlı mikroplar – enzimler – toprak bakterileri) bio karışımların beslenmesini ve aktivasyonlarını sağlayacak besin elementleri ve çimlenme için bio uyarıcılar içermektedir.

Toprak üstü otsu vejetasyon teşkilinde sorun tanımayan bu teknoloji büyük miktarda mühendislik ve teknik destek gerektirmektedir. Hydroseeding uygulamayı etkileyen onlarca faktör (toprak, coğrafya, iklim, çevresel baskı, rüzgâr, kullanım amacı gibi) için uzman yardımı alınmalı, doğru uygulama metotları belirlenmeli ve doğru karışım reçeteleri hazırlanmalıdır. Hydroseeding karışımında, her karıştırılan malzemenin toprak yüzeyine püskürtülmesi hydroseeding değildir. Hydroseeding çim ekimi doğru uygulama ve malzemelerin seçimi ile sonuca ulaştırır.

Hydroseeding uygulama için esas olacak her türlü ön çalışmaların ardından belirlenecek karışımın sarf malzeme oranlarıyla, yine belirlenecek uygulama tekniğiyle bir plan ve programlar bütünüdür. Ölçümlenebilen verilerle, ölçümlenebilen sonuçların alınabildiği Yeşil Çevre Mühendisliğidir. Hydroseeding uygulanacak tohum karışımının seçiminden başlayarak uygulama yöntemine, uygulama tabakasının kalınlığına, sulama periyotlarının belirlenmesine, programlanan uygulama hızına ve uygulamadan sonraki ilk 21-28 gün sonraki beklenen gözlem incelemelerine kadar devam eden bir süreçtir. Hydroseeding, doğru malzemeyi, doğru kullanım oranlarıyla, doğru uygulama yöntemleri ve doğru hydromulcher / Hydroseeder‘la uygulama yöntemidir.

 • Hydroseeding
 • Hydroseeding
 • Hydroseeding
 • Hydroseeding
 • Hydroseeding

Krismer Sistemi

KRISMER® sistemi özellikle yamaçlardaki erozyonla mücadelede ve nehirlere bent yapılmaya uygundur. Önce zemine sabitlenmiş sonra üstü agrega (kum, çakıl), toprak ve ekilerek doldurulmuş üç boyuttu galvanizli çelik panellerden oluşmaktadır.

Sistem, erozyon ve özellikle gerileyen erozyona maruz yamaçların stabilizasyonu için kullanılır. KRISMER® sistemi doğal bitki örtüsü sağlayarak yamaçta adeta ikinci bir cilt gibi işlev görür. KRISMER® sisteminin montajı hızlı ve kolaydır. Toprak üzerinde yapılacak hiç bir büyük kapsamlı işleme gerek yoktur ve doğal manzaraya mükemmel bir uyum göstermektedir. Bu tür bir çözüm uygulaması, çevre için geleneksel püskürtme sisteminden daha faydalı olacaktır. KRISMER® sistemi manzara içine mükemmel bir şekilde entegre olur ve mevcut eğim profilini izler. Sistem yamaca yerleştirildiği ve sadece bir drenaj tabakası gibi davranan, agrega ile dolu olduğu için toprak hazırlığı gereksinimleri düşüktür. Aslında, agrega korunması gereken mevcut yamacın ara yüzüne drenaj sağlanmasını garantilemektedir. Zemin örtüsü oluşturulduğunda, KRISMER® sisteminin esnekliği çevre peyzajı içine mükemmel bir entegrasyon sağlar.

KRISMER® sistemi püskürtme beton gibi steril desteklerin üzerine monte edilebilir. Bu ekonomik çözüm mevcut alanın görüntüsünü geliştirmek için çok iyi bir yoldur. KRISMER® sistemi aynı zamanda mükemmel bir ses emme maddesidir ve amacın ses kirliliğini önlemek olduğu yerlerde katı koruma sistemlerine diğer bir alternatif olarak kullanılabilir. KRISMER® sistemi ilk kez 1987 yılında Avusturya federal demir yolları için Innsbruck yakınlarındaki Silz bölgesinde kullanılmıştır. O tarihten itibaren Avrupa’da gerçekleştirilen pek çok proje, sistemin etkinliğini ve dayanıklılık özelliğini göstermektedir.

 • Krismer
 • Krismer
 • Krismer

Lütfen özel çözümler için info@tur-k.com.tr e-posta adresine gönderiniz.

Bu içeriği paylaşın >
Avaroc
Avaroc Sistem
AVAROC Partner > TUR-K İnşaat