9 Eylül 1986
TUR-K Sektörler Jeolojik Çözümler Kaya Düşmesine Karşı Önlemler
Kaya Düşmesine Karşı Önlemler

Kaya Düşmesine Karşı Önlemler

Yamaç veya şevlerde yüzey boyunca kopan kayaların yerçekiminin etkisiyle yamaç eğimi boyunca aşağıya doğru hızlı hareketi kaya düşmesi olarak adlandırmaktayız.

Dağlık alanlardaki kentselleşme bölgeleri için, tehdit yaratacak tehlikeler kaya düşmeleri ve heyelanlardır. Bu gibi durumların yaşanmaması için alınması gereken en etkili koruma, tehlike haritalanmasının yapılması ve iyileştirme yapılması gereken bölgelerde hangi koruma yöntemlerinin kullanılması gerektiği projelendirilmelidir. Kaya düşmesi o bölgenin ulaşımını önemli derecede engelleyebilir, yolda veya çevresindeki yapılaşmaya ciddi derecede zarar verebilir, sonuçlarını uzun vadeli ekonomik zararlara yol açabilir.

Kaya Düşmesi Nedenleri

Yağmur, donma-çözünme, kırıklı kaya, rüzgâr, kar erimesi, doğal afetler(genellikle depremlere sebebiyet veren fay hatları), aşınma, ağaç kökleri, hayvan geçiş yolları, patlatmalar, zemin jeolojik yapısı kaya düşmelerinin ana nedenlerindendir. Bu gibi faktörlerin düşmeye sebebiyet yüzdesi risk unsuru taşıyan bölgelerde değişkenlik gösterebilir. Çalışmalar sonucunda kaya duyarlılığını etkileyen en önemli faktörlerin su ve jeoloji olduğunu söyleyebiliriz.

Çelik Ağlarla Şev koruma

Koruma ağı olarak bilinen tel ağlar, şev veya yamaç profillerinin yüzeyini örtme görevi görmektedir. Şev tepesinden ya da yüzeyinden kopan bir kaya kütlesi tel ağ ile yüzey arasından güvenli bir şekilde düşerek şev topuğunda birikir.

Dinamik Kaya Bariyerleri

Ekonomik koşullar açısından, personellerin emniyet alma durumu, uygulama alanına erişim durumu koruma yapılacak bölgenin tel ağlarla kaplama sistemleri ile çözüm uygulamasına uygun olmadığında tercih edilmektedir. Kaya bariyerler, kaya ve taşların düşmesini durduracak biçimde konumlandırarak altyapının korunmasını sağlamaktadır. Bariyerlerin tasarımı, gelen darbeleri aşamalı olarak soğutmak için tasarlanmıştır.

Deneyim ve Çözümler

Kaya taş düşmelerine karşın koruma sistemleri önerilmesi ve yapımında 11 yılı aşkın deneyim ile erozyon kontrolü, kar ağları, kaya ve moloz bariyerleri ve şev stabilizasyonu çözüm odaklı uygulamalarımızla insanların, bina ve altyapıların karşı karşıya kaldıkları riskleri azaltan pek çok çözüm sunulmaktadır. Bu önlemlerle birlikte ortaya çıkabilecek maksimum sorunu en az hasar ve kaliteli, sertifikalı ürünlerimizle birlikte minimuma indirgeyebilmek ana hedeflerimizdendir.

Çalışmalarımızı uygularken modern teknikler kullanmayı, proje saha koşullarının analiz edilmesine ve müşterilerimizin isteklerine uygun çözümlerin seçilmesi ve uygulanması konusunu TURK İnşaat olarak ilke edinmişizdir.

Lütfen özel çözümler için info@tur-k.com.tr e-posta adresine gönderiniz.

Bu içeriği paylaşın >
Avaroc
Avaroc Sistem
AVAROC Partner > TUR-K İnşaat