9 Eylül 1986
TUR-K Sektörler Jeolojik Çözümler Kaya ve Taş Düşmesi
Kaya ve Taş Düşmesi

Kaya ve Taş Düşmesi

Kaya düşmesi olayında temel nedenler; doğa olayları neticesinde kayaların aşınması, çürümesi veya desteksiz kalması olabildiği gibi, inşaat gibi beşeri aktivitelerde yeterli hesaplamaların yapılmaması veya gerekli önlemler alınmadan çalışma yapılması da olabilmektedir.

Kaya Düşmelerine Karşı Koruma Önlemleri

Kaya düşmesi tehlikesini asgariye indirmenin etkili bir yöntemi, kayaların güvenli bir alan içerisinde düşürülmesi ve bunların hareket ettiği mesafe yönün belirlenip kontrol edilmesidir. Kaya düşmesini kontrol etme ve şev topuğundaki tesisleri koruma yöntemleri; kayaların zemine indirilmeden yüzeyde hendek açıp oraya düşürülmesi, kaya tutucu bariyerler sayesinde belli bir kütle ve hıza sahip olan kayanın enerjisi bariyer sayesinde sönümlenmekte, tel örgülü çitler ve şev yüzeyine serilmiş çelik ağları kapsamaktadır. Bu yöntemlerin uygulama metotları farklı olsa da amaçları aynıdır. Uygulama yöntemlerinin ana amaçları; kaya düşmelerinin kopmadan belli bir mesafede durdurulması ya da enerji soğurma özellikleridir.

Kaya ve Toprak Kütlelerinin Dengesini Bozan Faktörler

Litolojik özellik, bileşim, jeolojik yapı, yeraltı suyu basıncı, yer üzerindeki süreksizlikler, gerilme durumu ve miktarıdır. Basınç kaymayı doğrudan; bileşim, tane çapı, tane şekli, diziliş, yeraltı suyu ve jeolojik yapı ise dolaylı olarak etkiler. Bunların herhangi birinde değişme dengenin bozulmasına neden olur.

Yamaç ve Şev Temizliği

Yamaç ve şevlerde zeminden ayrılmış ya da ayrılmaya yakın kaya kütleleri ve devrilen ağaçlar hayati risk demektir. Zorlu hava koşulları nedeniyle yamaç ve şevlerde personellerin çalışma koşulları tehlike altındadır. Böylece en ufak bir sorun büyüyerek yaşamı tehlikeye sokabilir. Uzman endüstriyel dağcılarımız çalışma yapılacak bölgede gerekli analizleri yaptıktan sonra serbest haldeki kaya, taş ve devrilmiş ağaçları en güvenilir yöntemlerle aşağıya indirmeyi amaçlar. Yaşam alanlarınızı ve yapılarınızı korumak için şev ve yamaçta serbest halde bulunan kaya ve taşları kriko, levye, patlatma ve basınçlı hava yastıkları gibi yöntemlerle güvenli bir şekilde düşürüyoruz.

Lütfen özel çözümler için info@tur-k.com.tr e-posta adresine gönderiniz.

Bu içeriği paylaşın >
Avaroc
Avaroc Sistem
AVAROC Partner > TUR-K İnşaat